CHÍNH SÁCH
THƯỞNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN

Chi tiết chương trình thưởng sản lượng điện lên lưới:

  • Sản lượng điện được sản sinh từ hệ thống điện năng lượng mặt trời của khách hàng mỗi ngày nếu không được sử dụng hết thì lượng điện dư này sẽ được đẩy lên lưới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông qua một thiết bị đo đếm điện năng gọi là công tơ điện hai chiều, được lắp đặt bởi các công ty điện lực phục vụ cho việc đo đếm, mua-bán điện giữa khách hàng và EVN.
  • Nội dung chương trình ưu đãi “cashback”:  Ngoài việc được nhận tiền từ sản lượng điện dư bán lên lưới theo chính sách của EVN, khách hàng còn được hưởng thêm tiền theo chính sách của SolarBK.
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua gói Standard hoặc gói Premium và có tham gia vào gói hỗ trợ tài chính (Micro ESCO). Không áp dụng cho Khách hàng mua gói thanh toán trực tiếp (giảm 25%).
  • Thời gian áp dụng: Trong vòng 03 năm kể từ ngày hệ thống điện mặt trời nối lưới thành công và được sử dụng.
  • Đơn giá áp dụng:1.163 VNĐ/1 kWh cho gói Standard từ 10,14 kWp trở xuống và 1.943 VNĐ/1 kWh cho gói Premium từ 10,14 kWp trở xuống. Đối với hệ thống có công suất trên 10,14 đền 20,28 kWp, áp dụng đồng giá 970 VNĐ/1 kWh cho cả 2 gói Standard và Premium.
  • Cách thức lấy số liệu điện dư tính thưởng: Hàng tháng, Bên B sẽ căn cứ theo số liệu điện dư trên Hệ thống Giám sát và phân tích dữ liệu (SSOC) của Bên B hoặc số liệu điện dư được cung cấp bởi
  •  để tính thưởng. Trong trường hợp các số liệu điện dư có sự chênh lệch thì Bên B sẽ được quyền quyết định chọn nguồn dữ liệu để áp dụng tính thưởng.
  • Thời điểm tổng kết sản lượng điện dư để chi trả thưởng: Sau khi Bên B nhận được thông tin về số liệu điện dư từ EVN cung cấp theo chu kỳ vào các ngày 31/3, 30/6, 30/9 và 31/12.

Liên hệ SolarBK

Thông Tin Hệ BigK

Công suất

5.94 kWp

Tổng điện năng tạo ra

712.8 kWh/tháng

Số lượng tấm PV

18 tấm PV 330 Wp

Lượng CO2 giảm thải

5.36 tấn/năm

Thời gian lắp đặt

Tháng 7/2018

Thông Tin Khách Hàng

Tên

Hoàng Ngọc Vinh

Địa chỉ

Quận Hải Châu, Đà Nẵng